Najnowsza aktualizacja Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich obejmuje oprócz dodania nowych również rozbudowę wielu dotychczasowych haseł słownika. W sumie słownik "urósł" o 7 proc. w stosunku do swojej dotychczasowej objętości.

Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich autorstwa Rafała Bujalskiego to regularnie aktualizowany zbiór wyrazów, terminów, wyrażeń i zdań kontekstowych stosowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kolejne wydanie tego słownika opublikowane w bieżącym miesiącu w niektórych programach serii LEX zostało uzupełnione o około 600 haseł i zawiera obecnie prawie 13 tys. samodzielnych obiektów hasłowych. Wyjątkowo obszerny zakres tematyki, jaką zajmują się oba sądy, sprawia, że Czytelnik znajdzie tu terminy z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i międzynarodowego, oraz wiele pojęć z zakresu szeroko pojmowanej ekonomii.

Dla kogo słownik?

Należy pamiętać, że orzecznictwo sądów europejskich nie jest w większości publikowane w normalnym obiegu w języku polskim. W przypadku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są one zasadniczo oficjalnie dostępne wyłącznie w języku angielskim i francuskim. Z kolei orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w języku polskim znaleźć można w przypadku orzeczeń wydanych dopiero po dacie przystąpienia naszego kraju do UE. Słownik służy więc jako pomoc w zrozumieniu treści anglojęzycznych orzeczeń sądów europejskich niemających swoich odpowiedników w języku polskim. Jest użyteczny nie tylko dla tych osób, które nie znają w ogóle angielskiego języka prawniczego, ale również dla tych, którzy rozumiejąc angielski język prawniczy nie są dobrze obeznani ze specyfiką tego języka wykorzystywanego w orzecznictwie wymienionych sądów.

"Kłopotliwe" terminy

Przy wielu hasłach zaktualizowanego słownika znaleźć można krótkie objaśnienia dookreślające "kłopotliwe" terminy. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy dane pojęcie zmienia swoje znaczenie w zależności od kontekstu prawnego. Przykładowo dla pojęcia main action oznaczającego postępowanie główne np. względem postępowania o zastosowanie środków tymczasowych, wskazano w haśle specyficzne znaczenie używane w postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości, czyli postępowanie przed sądem krajowym - jako postępowanie główne względem postępowania przed TS. Innym podobnym "problematycznym" terminem, które znaleźć można w najnowszej aktualizacji jest hasło charter.
Objaśnienia znaleźć można również w takich hasłach jak want of prosecution czy preponderance of evidence, które odnoszą się do instytucji pochodzących z systemu common law, a które wymieniane są nierzadko w uzasadnieniach orzeczeń sądów europejskich.
W najnowszej aktualizacji Autor stara się również na przykładach rozwiać wątpliwości, czy podobne pojęcia takie jak chociażby receivership i receiving czy substantial i substantive oznaczają w różnych prawniczych zastosowaniach faktycznie to samo.

Jak znaleźć słownik w programie?

Słownik można znaleźć w programie na dwa sposoby.

1. Jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych. W tym celu należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć na ikonę "Zasobów".

Po kliknięciu pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "Wzory i narzędzia" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię Słowniki. Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić tylko do haseł Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich wybierając w lewym panelu nazwę tego słownika.

 

2. Hasła słownikowe są dostępne także jako funkcjonalność współpracująca między innymi z anglojęzycznymi tekstami orzeczeń sądów europejskich, dzięki czemu Użytkownik posiadający ogólną znajomość języka angielskiego uzyskuje szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania tekstu orzeczenia w języku angielskim. W tym celu Użytkownik musi po kliknięciu wyrazu lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę słownika (1), co powoduje wyświetlenie treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz (2).