Publikacja "Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", autorstwa Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego strasburskiego, przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony.

Kolejne już, siódme (lub ósme, jeśli uwzględnimy również wyłącznie elektroniczne wersje tej publikacji) wydanie, aktualizuje orzecznictwo Trybunału w kwestiach dotyczących ochrony na podstawie materialnych postanowień Konwencji oraz rozstrzygnięć odnoszących się do pojawiających się nowych zagadnień proceduralnych. Odzwierciedla stan prawny na dzień 1 lutego 2017 r.

W komentarzu zostało omówionych wiele ważnych wyroków Trybunału wydanych w ostatnim czasie, stanowiących istotne kroki w rozwoju orzecznictwa, a odnoszących się m.in. do:

  • gwarancji praw migrantów i uchodźców,
  • ochrony przed nadużyciami w Internecie,
  • praw osób skazanych na dożywotnie więzienie,
  • obrony podejrzanych w śledztwie, również w sprawach o terroryzm,
  • dostępu do informacji publicznej.