Glosowany "polski" wyrok TSUE*, który właśnie ukazał się w programie LEX Prawo Europejskie, ma kluczowe znaczenie dla praktyki interpretowania przez KIO przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych umożliwiającej przedstawianie w ramach uzupełniania dokumentów nowych dokumentów (tu w sprawie rozpoznawanej przed TSUE - dokumentów zrealizowanych prac) oraz dla praktyki pozwalającej na uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum.

_________________

* Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, LEX/el. 2017