Wejście w życie 1 stycznia b.r. nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującej zasady stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego, wywołało wśród przedsiębiorców wiele pytań. Przedsiębiorcy nie są pewni, w jakich sytuacjach mogą zastosować składniki spoza Polski, by móc oznakować swój produkt jako "polski".

Celem komentarza autorstwa Iwony Kowalczyk-Andrzejewska oraz Jowity Prokop* jest krótkie omówienie warunków stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego.

_________________

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska, Jowita Prokop, Warunki stosowania oznakowania "produkt polski", LEX/el. 2017