LEX Prawo Europejskie to największa na rynku publikacji elektronicznych w Polsce baza dokumentów źródłowych oraz biblioteka prawnicza z zakresu prawa Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Program jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego prawnika, zarówno praktyka, jak i teoretyka, który w swojej pracy musi zmierzyć się z wkraczającym w coraz większą liczbę dziedzin życia tak rozumianym prawem europejskim.

 

Zawarte w programie komentarze do aktów prawnych i orzeczeń europejskich, elektroniczne wersje tekstów książek oraz cytaty z artykułów z czasopism prawniczych z zakresu rozmaitych zagadnień prawa europejskiego, wraz z systemem powiązań pomiędzy europejskimi regulacjami i orzeczeniami a aktami prawa polskiego przybliżają prawo europejskie do polskich realiów pozwalając Użytkownikowi programu poznać praktyczne jego skutki dla uczestników obrotu prawnego w Polsce.