Najniższe wynagrodzenia w podmiotach leczniczych – przewodnik po nowych przepisach.


16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa budzi już wiele wątpliwości w zakresie stosowania jej zapisów w praktyce.

 

Wypis pacjenta ze szpitala – praktyczne aspekty stosowania przepisów


Ebook przybliża zasady dokonywania prawidłowego wypisu pacjenta ze szpitala. W artykule omówiono m.in. przesłanki wypisu pacjenta ze szpitala w przypadku zakończenia leczenia, szczegółowe regulacje w przypadku wypisu „na żądanie” oraz warunki dopuszczalności odmowy wypisu pacjenta ze szpitala. W publikacji opisano także szczegółowo zakres postępowania z dokumentacją medyczną w przypadku wypisywania pacjenta ze szpitala.

Już teraz pobierz ebooka i zapoznaj się z zasadami wypisu pacjenta ze szpitala. 

 

  Prelegent:
Artur Paszkowski

Bezpłatne szkolenie online: Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)


Zachęcamy do obejrzenia szkolenia online dotyczącego Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (OIWISZ). Podczas szkolenia zaprezentowano funkcjonowanie systemu IOWISZ. Przestawiono m.in kto może złożyć wniosek o wydanie decyzji o celowości inwestycji i jakie inwestycje mogą być przedmiotem wniosku. Szkolenie poprowadził Artur Paszkowski - ekspert w zakresie prawa ochrony zdrowia.