W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 88 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 5 nowych orzeczeń, 6 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w stażu podyplomowym lekarzy (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy od 1 stycznia 2017 r.) oraz materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia w 2017 r. (komentarz Macieja Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku oraz komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia w 2017 r. - przegląd nowych oraz projektowanych regulacji prawnych).

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

30 grudnia 2016 opublikowano założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
Głównym założeniem projektu ustawy o POZ pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w polskim systemie opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki zdrowotnej.

W styczniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 120 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 7 nowych orzeczeń, 3 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w upoważnieniu do wystawiania recept na produkty refundowane po 1 stycznia 2017 roku (komentarz Krzysztofa Urbana Sytuacja prawna osób upoważnionych do wystawienia recept na produkty refundowane po 1 stycznia 2017 roku) oraz materiały poświęcone zmianom w projekcie ustawy o sieci szpitali (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w sieci szpitali jako zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - nowy projekt ustawy).

Komentarz praktyczny | Krzysztof Urban

 

7 grudnia 2016 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne który jest uporządkowaniem i rozwinięciem poselskiego projektu z października 2016.

W ostatnim czasie opublikowano szereg projektów ustaw, które składają się na zapowiadaną od dłuższego czasu reformę ochrony zdrowia. Zmiany dotkną praktycznie wszystkich obszarów sektora zdrowotnego. W programie LEX Ochrona Zdrowia znajdą Państwo w jednym miejscu wszystkie komentarze eksperckie dotyczące konkretnych projektowanych aktów prawnych.