LEX Ochrona Zdrowia to codziennie aktualizowany serwis zawierający najważniejsze aspekty dotyczące prawa ochrony zdrowia. Program jest doskonałym wsparciem w zarządzaniu placówką medyczną szczególnie podczas reformy ochrony zdrowia.

W serwisie znajdziesz wszystkie niezbędne akty prawne dotyczące ochrony zdrowia, a także dokumenty eksperckie, które pomogą Ci w interpretacji i stosowaniu przepisów w Twojej codziennej pracy.

W lipcu w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia, między innymi zaktualizowaliśmy 50 wzorów urzędowych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone sieci szpitali (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone reformie rynku aptecznego (komentarz Krzysztofa Urbana Rynek aptek - co się zmieni?).

W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 2 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania) oraz materiały poświęcone zmianom w przepisach dot. dokumentacji medycznej pacjenta (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej od 11 maja 2017 r.)

W maju w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 70 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone receptom „pro auctore” i „pro familiae” (komentarz Krzysztofa Urbana Recepty pro auctore i pro familiae).

W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 121 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych glos, 1 nowe orzeczenie oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o "sieci szpitali" (komentarz Krzysztofa Urbana Sieć szpitali - w jaki sposób projekt ustawy oddziałuje na postępowania konkursowe?) oraz materiały poświęcone nowym przepisom dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne (komentarz Iwony Choromańskiej Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego)