LEX Navigator Prawo Budowlane - wsparcie w prowadzeniu postępowań związanych z procesami inwestycyjnymi, wynikającymi z prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy środowiskowej i innych. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
LN-Prawo-Budowlane
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 
 

Przykładowe procedury

 • Zmiana uczestnika procesu budowlanego
 • Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 • Postępowanie w sprawie legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
 • Badanie wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę
 • Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie
 • Sposób doręczania pism w przypadku robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego
 
 

Zawartość LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego

 • Procedury ze schematami i praktycznymi wskazówkami
 • Akty prawne
 • Orzeczenia sądów i administracji
 • Komentarze
 • Monografie

 

 • Glosy
 • Linie orzecznicze
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Wzory dokumentów
 • Pisma urzędowe