Redaktor merytoryczny

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V oraz VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych, świadczeniom na rzecz pracowników oraz dowodom w postępowaniu podatkowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.