Interaktywne diagramy obrazują przebieg kluczowych materialnych i formalnych procedur podatkowych, zaś fragmenty dokumentów wykładni oraz autorskie porady i komentarze, przygotowane przez zespół ekspertów pod redakcją naukową uznanych autorytetów pomagają odnaleźć właściwą drogą w trakcie postępowania.

 

Zawartość LEX Navigator Procedury Podatkowe

 • Schematy procedur/postępowań
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • Wzory i deklaracje
 • Komentarze (w tym komentarz bieżący do VAT, CIT, PIT)
 • Analizy problemowe


 • Monografie
 • Orzecznictwo i linie orzecznicze
 • Czasopisma Wolters Kluwer
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Pisma urzędowe


 
 

Przykładowe procedury podatkowe

Prawo materialne:
 • Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Wspólne przedsięwzięcie – sposób ujmowania dla celów podatkowych
 • Opodatkowanie w systemie VAT marża
 • Opodatkowanie PCC zmiany umowy spółki
 • Następstwo prawne w wyniku fuzji i przekształceń
 • Korygowanie deklaracji


Prawo materialne:
 • Doręczenie w postępowaniu podatkowym
 • Księgi podatkowe jako dowód
 • Kontrola podatkowa
 • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
 • Wszczęcie egzekucji administracyjnej
 
 


Eksperci LEX Navigator Procedury PodatkoweDoradca podatkowy Krzysztof J. Musiał

Doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał

Redaktor naukowy

Doradca podatkowy, Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu. Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów we Wrocławiu. Partner w kancelarii doradców podatkowych Horsh sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego.

 
Prof. dr hab. Leonard Etel

Prof. dr hab. Leonard Etel

Redaktor naukowy (w zakresie podatków i opłat lokalnych)

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Podatkowego. Autor licznych prac naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach samorządowych, a szczególnie w opodatkowaniu nieruchomości. Przewodniczy pracom Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Doradca instytucji państwowych i samorządowych w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

 
Dr Dariusz Strzelec

dr hab. Dariusz Strzelec

Redaktor merytoryczny

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V oraz VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych, świadczeniom na rzecz pracowników oraz dowodom w postępowaniu podatkowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.