LEX Navigator Procedury BHP - niezbędna pomoc w przygotowaniu środowiska pracy, pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 


Przykładowe procedury

 • BHP przy organizacji ręcznych prac transportowych
 • Wypadek przy pracy pracownika
 • Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy pracownika − postępowanie powypadkowe
 • BHP przy umowach cywilnoprawnych
 • Sporządzanie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie instrukcji BHP maszyny
 
 

Zawartość LEX Navigator BHP

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Wzory dokumentów
 • Komentarze książkowe do najważniejszych aktów prawnych

 

 • Monografie
 • Orzeczenia sądów polskich
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Linie orzecznicze
 • Zestawienia
 • Informator o normach