LEX Navigator Postępowanie Cywilne - praktyczny przewodnik dla uczestników postępowań z zakresu prawa cywilnego. Pomocny w unikaniu błędów w postępowaniu sądowym. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:
 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.Przykładowe procedury

 • Postępowanie w sprawie z wniosku o dział spadku
 • Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód
 • Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego
 • Postępowanie w sprawie z powództwa o eksmisję z lokalu mieszkalnego
 • Postępowanie z powództwa o zapłatę określonej kwoty pieniężnej z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia
 • Złożenie pozwu
 • Postępowanie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
 • Postępowanie w sprawie z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 

Zawartość LEX Navigator Postępowanie Cywilne

 • Akty prawne
 • Procedury
 • Komentarze
 • Monografie
 • Linie orzecznicze
 • Orzecznictwo sądów
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Glosy
 • Wzory dokumentów
 • Kalkulatory