LEX Navigator Ochrona Środowiska - wsparcie przy opracowywaniu i wydawaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz przy uzyskiwaniu pozwoleń. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
navigator-zamowienia-publiczne-1
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.Przykładowe procedury:

 • Wydanie pozwolenia emisyjnego
 • Wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska
 • Zgłoszenie instalacji
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 • Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny