Mechanizm podzielonej płatności, który zostanie wprowadzony do polskiego systemu VAT z dniem 1.07.2018 r., ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Bedzie miał jednak wpływ także na uczciwych podatników. Czy warto go stosować? Dowiesz się na bezpłatnym szkoleniu online.

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Dzięki temu, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój rachunek  bankowy, nie może tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług,  szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT.

 

Program szkolenia:

  • Mechanizm podzielonej płatności – informacje ogólne
  • Rachunek VAT – zasady zakładania, zamykania, obciążania i uznawania
  • Komunikat przelewu – narzędzie dokonywania podzielonej płatności
  • Podzielona płatność – obowiązkowa, czy dobrowolna
  • Korzyści związane ze stosowaniem podzielonej płatności

Ta nowa instytucja uszczelniająca pobór VAT będzie przedmiotem szkolenia online, które poprowadzi dr Adam Bartosiewicz w dniu 13.06.2018 r. o godz. 12:30.

Zapraszamy do udziału i rejestracji!

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/podzielona-platnosc-od-kiedy-i-dla-kogo,873.html

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe