LEX Navigator

LEX Navigator to przełomowe rozwiązanie.
Praca prawnika, urzędnika, doradcy podatkowego oraz innych podmiotów uczestniczących w postępowaniach jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Linia produktów LEX Navigator obejmuje:

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne
LEX Navigator Postępowanie Cywilne
LEX Navigator Postępowanie Karne
LEX Navigator Prawo Handlowe
LEX Navigator Procedury Podatkowe
LEX Navigator Procedury Prawa Pracy
LEX Navigator Zamówienia Publiczne
LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego
LEX Navigator Ochrona Zdrowia (w wersji Beta do 31.03.2014 r.)

 

Więcej informacji

Co nowego w serii?

21.07.2014

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby, które zaplanowały inwestycję mieszkaniową na ten rok, ale realizują ją z wykorzystaniem materiałów budowlanych kupionych przed 1 stycznia 2014 r., mogą odzyskać z urzędu skarbowego część VAT zapłaconego w cenie zakupów. Mają do tego prawo, mimo że regulacje na to pozwalające już uchylono. W LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdują się procedury, które omawiają zasady uzyskiwania zwrotu VAT za zakup materiałów budowlanych.

czytaj więcej →

11.07.2014

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp w Lex Navigator Procedury Prawa Pracy

Przepisy bhp w art. 2374 § 2 k.p. obligują pracodawcę do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

czytaj więcej →
Więcej informacji

LEX Navigator - przewodnik po procedurach

Zamów bezpłatną prezentację programu i przetestuj go


Produkty


lub

Materiały do pobrania

LEX Navigator Ochrona Zdrowia
pobierz ulotkę 

LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego
pobierz ulotkę 

LEX Zamówienia Publiczne Premium
pobierz ulotkę 

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne
pobierz ulotkę 

Lex Navigator
Procedury Prawa Pracy
pobierz ulotkę 

Lex Navigator
Prawo Handlowe
pobierz ulotkę 

LEX Navigator
Procedury Podatkowe
pobierz ulotkę 

LEX Navigator
Postępowanie Karne
pobierz ulotkę 

Lex Navigator
ulotka
pobierz ulotkę