LEX Baza Dokumentów

Wersja 2.12.2
 • Optymalizacja zapisu i pobierania dokumentów

 • Optymalizacja programu pod kontem wydajnościowym

 

 
Wersja 2.12.0
 • Optymalizacja zapisu dokumentów - przypisywanie dokumentów do haseł.

 • Masowe usuwanie dokumentów.

 • Eksport listy dokumentów wraz z metadanymi do pliku CSV.

 • Usprawnienie modyfikacji danych słownikowych.

 • Usprawnienie walidacji podczas dodawania i edycji miejsc publikacji.

 • Dodanie mechanizmu do symulowania wysyłki powiadomień wraz z mechanizmem debug.

 • Optymalizacja programu pod wydajnościowym.

 

 
Wersja 2.11.4
 • Optymalizacja systemu pod kontem zwiększenia jego wydajności.

 • Zwiększenie szybkości zapisu dokumentów.

 • Eksport listy dokumentów wraz z metadanymi do pliku CSV

 • Masowe usuwanie dokumentów.

Dodano opcje masowego usuwania dokumentów spełniających wybrane kryteria dat.

 
Wersja 2.11.2
 • Dostosowanie aplikacji do systemu operacyjnego Windows 10.

 • Usprawnienie zapisu danych w formacie CSV.

Poprawiony został eksport, który wrażliwy był na znaki końca linii.

 
Wersja 2.11.0
 • Powiadomienia mailowe o zbliżaniu się daty końca obowiązywania dokumentu.

Dodana została możliwość wysyłania powiadomień o zbliżającej się dacie utraty mocy dokumentu.

 • Uchylenie dokumentów powiązanych z dokumentem uchylanym.

W trakcie dodawania relacji uchyla, jeśli dokument uchylany pozostaje w relacjach z innymi dokumentami to istnieje możliwość jednoczesnego uchylenia tych dokumentów.

 
Wersja 2.10.1
 • Przebudowa mechanizmu konwersji daty

Zmieniono mechanizm konwertowania daty podczas publikowania dokumentów.

 
Wersja 2.10
 • Filtry - dodanie opcji dotyczącej publikacji do BIP

Dodano opcję umożliwiającą filtrowanie wg statusu publikacji do BIP.

 • Wydruk listy z roczników

Poprawiono wydruk listy dokumentów uzyskanej na podstawie roczników.

 • Informacja o terminie wygaśnięcia licencji

Wprowadzono mechanizm informowania o zbliżającym się terminie zakończenia okresu ważności licencji.

 • Link do dokumentu w BIP

W metryce w BIP dodano link do dokumentu.

 • Monitorowanie wolnego miejsca na dysku z bazą danych

Wprowadzono mechanizm informowania o kończącej się wolnej przestrzeni na dysku, na którym składowana jest baza danych.

 • Poprawiono mechanizm zamykania okna edycji dokumentu

Zamknięcie okna edycji nowego dokumentu mogło powodować zapamiętanie liczników autonumeracji. Wprowadzono poprawkę.

 • Modyfikacja roku w autonumerze sygnatury - usprawnienie

Zmiana roku w zapisanym już dokumencie mogła powodować nieprawidłowości w liczniku autonumeracji. Wprowadzono usprawnienie.

 
Wersja 2.9.1
 • Usprawnienie mechanizmu autonumeracji

 
Wersja 2.9.0

UWAGA:

Aktualizacja LBD do wersji 2.9 wymaga wygenerowania nowego klucza licencyjnego. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 • Usprawnienie wprowadzania dat

W polu rok wystarczy podanie ostatnich cyfry oznaczających rok, np. 14, aby zapis roku został automatycznie zmieniony na 2014.

 • Usprawnienie edycji grup dostępu

W przypadku edycji uprawnień do dokumentu, dziedziczonych z miejsca publikacji , z chwila dodawania kolejnej grupy, istniejące grupy nie są już usuwane.

 • Domyślny widok po zalogowaniu do LBD

Wprowadzono możliwość ustawienia domyślnego widoku po zalogowaniu. Np. aby domyślnym widokiem stały się Roczniki, w pliku web.config należy dodać klucz

 • Usuwanie hasła zawierającego dokumenty

Przygotowano mechanizm umożliwiający łatwe podpięcie dokumentów z usuwanego hasła pod inne, wskazane hasło.

 • Wizualizacja występowania załączników do załączników

Jeśli zdefiniowano dodatkowe pole użytkownika typu "plik" bądź "lista plików", zostanie to zaprezentowane na liście dokumentów w formie osobnej ikonki.

 • Wyszukiwanie w dodatkowych plikach

Obecnie indeks Lucene uwzględnia, także treść plików, dodanych w dodatkowych polach użytkownika.

 • Sortowanie po rodzaju dokumentu

Definicja typu dokumentu może zawierać informacje określająca w jakiej kolejności będą wyświetlane dokumenty. Kolejnością można zarządzać poprzez Drag&Drop na liście rodzajów. Jednocześnie dodana została opcja sortowania po rodzaju dokumentu.

 • Wyszukiwanie autorów

Usprawniono wyszukiwanie autora podczas dodawania dokumentu (wyszukiwanie po kilku pierwszych literach).

 • Automatyczne logowanie na użytkownika domenowego (SSO)

W przypadku połączenia z serwerem przez LDAP możliwe jest skonfigurowanie SSO, więcej na ten temat w pliku "LEX Baza dokumentów - pomoc" str. 52.

 • Eksport listy dokumentów do pliku csv

Wydruk listy dokumentów może być zrealizowany do pliku csv.

 • Usprawnienie wyszukiwania dokumentów SIP LEX

Dla dokumentów z roku 2012 i młodszych blokowane jest pole Pozycja, ono nie występuje w szukanych publikatorach.

 

 

 

 

 
Wersja 2.8.0
 • Masowe publikowanie do PSI

W celu umieszczenia dokumentów w Publicznym Serwisie Informacyjnym, można zaznaczyć wiele dokumentów do jednoczesnego opublikowania. Dokumenty te można wcześniej wyszukać w dowolny sposób.

 • Integracja z LEX Online

Możliwe jest dodawanie relacji do dokumentów LEX Online, dotychczas integracja możliwa była z Lex DVD i Lex Intranet.

 • Obsługa wielu domen AD

W pliku web.config można zdefiniować kilka osobnych domen, zapewniając tym samym możliwość logowania użytkowników z pozostałych domen AD.

 • Dodanie paska przewijania na liście załączników do dokumentu

Usprawniono wyświetlanie większej liczby załączników do dokumentu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2