LEX Komentarze

Prawo pracy

I.    Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Wiodącą pozycją wśród komentarzy do Kodeksu pracy jest Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, autorstwa SSN dr K. Jaśkowskiego i E. Maniewskiej.

Publikacja ta jest aktualizacją uznanego na rynku komentarza, którego 7 wydań książkowych ukazało się nakładem Wolters Kluwer Polska. Kwartalny cykl aktualizacji zapewnia stały dostęp do najbardziej aktualnego na rynku komentarza do KP.


II.    Kodeks pracy. Komentarz
Autor: L. Florek (red.), R. Celeda, K. Gonera, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński


III. Wybrane komentarze z zakresu prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej

 • Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz

Autor: E. Wronikowska

 • Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor: K.W. Baran

 • Grupowe zwolnienia. Komentarz

Autorzy: K. Jaśkowski, J.Stelina, E. Maniewska

 • Rady pracowników. Komentarz

Autor: A. Sobczyk

 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz

Autor: A. Sobczyk

 • Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Autor: M. Rycak

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Autor: Z. Góral (red.)

 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

Autor: A. Jasińska-Cichoń

 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz

Autorzy: K. Antonów, M. Bartnicki

 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Autor: A. Rzetecka-Gil

 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz

Autorzy: K. Slebzak, D. Lach, D. E. Samol

 • Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz

Autor: I. Sierpowska

 


IV. Monografie - ofertę dokumentów autorskich z zakresu prawa pracy uzupełniają publikacje o charakterze monograficznych dostępne w module LEX Monografie.