Moduł zawiera komentarze omawiające ustawy z zakresu prawa pracy. Polecamy komentarze do kodeksu pracy omówione przez wielu cenionych praktyków, a także do takich ustaw, jak regulujące pragmatyki służbowe, zbiorowe prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych oraz wiele innych.

Blisko 400 komentarzy autorstwa największych autorytetów z dziedziny, m.in.

Prawo ubezpieczeń społecznych

prof. dr hab. K. W. Baran (red.),
dr hab. prof. nadzw. K. Antonów

dr hab. K. Ślebzak

mec. P. Kostrzewa

dr hab. J. Wantoch-Rekowski (red. nauk.)Pragmatyki służbowe

dr hab. prof. nadzw. J. Stelina,
dr M. Rycak, dr A. Rycak, J. Stępień

dr M. Mazuryk, W. Drobny,
P. Zuzankiewicz

prof. dr hab. K. Rączka, J. Jagielski

mec. A. Rzetecka-Gil

Zbiorowe prawo pracy

prof. dr hab. K. W. Baran

dr K. Jaśkowski

dr J. ŻołyńskiKodeks pracy

prof. dr hab. M. Gersdorf,
prof. dr hab. K. Rączka

prof. dr hab. L. Florek (red. nauk)

dr K. Jaśkowski, dr E. Maniewska

prof. dr hab. K. W. Baran (red. nauk.)

J. Iwulski, prof. dr hab. W. Sanetra

M. T. Romer