LEX Komentarze

Prawo podatkowe

I.    Szeroki wybór komentarzy do ustaw podatkowych:

 • Ordynacja podatkowa. Komentarz

Autorzy: C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, M. Popławski, S. Presnarowicz

 • VAT. Komentarz

Autorzy: A. Bartosiewicz, R. Kubacki

 • Dyrektywa VAT. Komentarz

Autorzy: K.Sachs (red.), R. Namysłowski (red.), E. Choina-Łucjana, B. Daciuk, J. Dmowska, J. Fornalik, J. Jędrszczyk, A. Kapczuk, S. Karpiński, K. Kosakowska, R. Krupa, M. Makiewicz, G. Młynarczyk, G. Mularczyk, B. Niedziółka, A. Piekacz, C. Przygodzki, M. Radwan-Röhrenschef, E. Stamblewska, W. Varga

 • CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość

Autorzy: P. Małecki, M. Mazurkiewicz

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz

Autorzy: A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne

Autor: E. Mazur

 • PIT. Komentarz

Autorzy: A. Bartosiewicz, R. Kubacki

 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz

Autorzy: A. Bartosiewicz, R. Kubacki

 • Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Autorzy: G. Dudar, L. Etel, S. Presnarowicz

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

Autorzy: S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel

 • Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

Autorzy: A. Mariański (red.), B. Dutkiewicz, S. Kubiak, M. Kwietko-Bębnowski, T. Miłek, W. Nykiel, S. Sadocha, A. Stanek, D. Strzelec, D. Szczygieł, Z.M. Szymik

 • Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Autor: Z. Ofiarski

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Autorzy: A. Goettel, M. Goettel

 • Akcyza. Komentarz

Autor: S. Parulski

 • Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz. Wzory pism. Przepisy

Autor: S. Presnarowicz

II. Komentarze "LEX/el." - publikacje napisane specjalnie na zamówienie Redakcji LEX, niedostępne w wersji książkowej. Wśród komentarzy "LEX/el." na szczególne wyróżnienie zasługują komentarze do zmian - teksty omawiające najświeższe nowelizacje najważniejszych aktów prawnych. Dzięki krótkiemu cyklowi wydawniczemu publikacji elektronicznych jesteśmy w stanie opublikować komentarz do danej zmiany wkrótce po jej uchwaleniu.


III. Monografie - ofertę dokumentów autorskich z zakresu prawa podatkowego uzupełniają publikacje o charakterze monograficznych dostępne w module LEX Monografie.