LEX Komentarze

Postępowanie karne

I.    Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania karnego

Wiodącą pozycją wśród komentarzy do KPK jest Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania karnego, autorstwa J. Grajewskiego (red.), L. Paprzyckiego i S. Steinborna.

Publikacja ta jest aktualizacją uznanego na rynku komentarza, którego 2 wydania książkowe ukazały się nakładem Wolters Kluwer Polska. Kwartalny cykl aktualizacji zapewnia stały dostęp do najbardziej aktualnego na rynku komentarza do KPK.


II.    Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Autor: T. Grzegorczyk

  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Autor: A. Skowron

  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Autorzy: A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny

 

III.    Ofertę uzupełniają komentarze

  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz

Autorzy: P. Górecki. S. Stachowiak

  • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz

Autorzy: G. Jaworski, A. Sołtysińska

IV.    Komentarze "LEX/el." - publikacje napisane specjalnie na zamówienie Redakcji LEX, niedostępne w wersji książkowej. Wśród komentarzy "LEX/el." na szczególne wyróżnienie zasługują komentarze do zmian - teksty omawiające najświeższe nowelizacje najważniejszych aktów prawnych. Dzięki krótkiemu cyklowi wydawniczemu publikacji elektronicznych jesteśmy w stanie opublikować komentarz do danej zmiany wkrótce po jej uchwaleniu.


V.    Monografie
- ofertę dokumentów autorskich z zakresu postępowania karnego uzupełniają publikacje o charakterze monograficznych dostępne w module LEX Monografie.