Z myślą o profesjonalnej i szybkiej obsłudze kancelarii prawnych powstało oprogramowanie Kancelaria Prawna. Odpowiada na specyficzne wymagania stawiane codziennej pracy prawników. Celem jego wdrożenia jest skuteczna pomoc w usprawnianiu funkcjonowania całego biura na każdym etapie i poziomie. Elastyczna forma programu ewaluuje wraz ze zmianami zachodzącymi w kancelarii. Program Kancelaria Prawna współpracuje z Systemem Informacji Prawnej LEX.
 

Kontakty

Zawiera uporządkowany rejestr danych teleadresowych klientów, z którymi związana jest praca kancelarii. Umożliwia łatwe kategoryzowanie danych i wyszukiwanie według różnych kryteriów. Baza jest wspólna dla wszystkich pracowników kancelarii.

 
 

Sprawy

Moduł umożliwia zlecenie pracownikowi sprawy z podaniem informacji: kto ją zlecił, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie oraz w jakim terminie. Dla spraw sądowych partnerzy mają możliwość udostępnienia prawnikom dodatkowych dokumentów na temat toczącego się postępowania i przypisania ich do sprawy. Dostępne są również funkcje usprawniające windykację należności po zakończonej pracy i w przypadku braku zarejestrowanej wpłaty. Moduł sprawy oferuje również możliwość integracji z Systemem LEX.

 
 

Czynności

Moduł pozwalający zapisać każdą wykonaną czynność z uwzględnieniem jej czasu trwania. Stanowi to nieocenione źródło kontroli realizacji zadań przez pracowników i monitoringu historii kontaktów z klientem. Moduł jest podstawą do ewidencji czasu pracy prawników i spełnia w Kancelarii Prawnej funkcję systemu klasy CRM.

 
 

Kalendarz

Funkcjonalność umożliwiająca zaawansowane planowanie zadań. Niezastąpiony w pracy zespołów procesowych, gdzie pilnowanie terminów jest kluczowe dla powodzenia sprawy. Automatyczny system powiadomień przypomni o terminach realizacji zadań we wskazanym momencie, także tych wykonywanych cyklicznie. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość synchronizacji kontaktów i terminów z programem Microsoft Outlook.

 
 

Zadania

Moduł zadania pozwala na przypisywanie zadań ze wskazaniem terminu ich wykonania do konkretnych pracowników kancelarii. Użytkownicy mogą w łatwy i szybki sposób wyświetlić listę swoich zadań, a także listę zadań wybranych lub wszystkich pracowników kancelarii. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość sortowania i filtrowania zadań według własnych kryteriów.

 
 

Dokumenty

Służy do gromadzenia dokumentów w uporządkowany sposób poprzez podpinanie ich do spraw, czynności i terminów. W wersji Platinum moduł zawiera opcję wersjonowania, a także porównywania kilku wersji dokumentu.

 
 

Finanse i Koszty

Umożliwia wystawianie dokumentów finansowych (faktur, paragonów, not księgowych i odsetkowych, korekt, wezwań do zapłaty) na podstawie wcześniej zarejestrowanych czynności i kosztów oraz ewidencję wpłat  dokonywanych przez klientów. Formę rozliczenia określić można zarówno dla konkretnego klienta jak też osobno dla każdej prowadzonej dla niego sprawy. Bardzo przydatny moduł, na bieżąco uaktualniany, w zgodzie z wymaganiami rynku, wymuszającymi zmiany sposobu rozliczeń z klientami. Umożliwia wystawianie faktur w obcych walutach.

 
 

Raportowanie

Kancelaria Prawna umożliwia wygenerowanie raportu i dostosowanie go wyglądem do wymagań kancelarii, np. poprzez dodanie logotypu. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość eksportowania wybranych danych z Kancelarii Prawnej do programu Excel lub MS Word.

 
 

Analityka

Rozbudowany moduł pozwalający na dokonanie analiz przychodów, czasu i kosztów. Pozwala oszacować rentowność prowadzonych spraw dla klientów oraz w konsekwencji planować i zmieniać strategię finansową w kancelarii.

Zawiera narzędzia do przygotowania analiz:

 

 • przychodów wygenerowanych przez pracowników kancelarii w zadanym okresie,
 • przychodów z danych klientów w zadanym okresie z rozbiciem na poszczególne systemy rozliczeń,
 • godzin zarejestrowanych przez pracowników kancelarii w zadanym okresie,  
 • kosztów poniesionych na rzecz danych klientów i prowadzonych spraw.
 
 

Wymagania techniczne

Poniżej przedstawiono wymaganą konfigurację sprzętu komputerowego, z rozróżnieniem na przeznaczenie stanowiska komputerowego oraz wersję programu Kancelaria Prawna.

Klient – komputer, podłączony do bazy danych za pośrednictwem sieci komputerowej:

 • Komputer: klasy PC umożliwiający zainstalowanie i eksploatację wskazanych systemów operacyjnych
 • Pamięć operacyjna minimum: 1 GB
 • Wolne miejsce na dysku twardym minimum: 500 MB
 • System operacyjny: Windows Vista/7/8/8.1/10
 • Edytor tekstów: dowolny obsługujący format RTF
 • Do importu e-maili oraz synchronizacji kontaktów i terminów wymagany jest Microsoft Outlook (32-bit) w wersji 2000 lub nowszej
 • Do importu dokumentów z Word, Excel wymagany jest Microsoft Office (32-bit) w wersji 2000 lub nowszej
 • Minimalna rozdzielczość monitora: 1280 x 800
 • Dla wersji wielostanowiskowej wymagana lokalna sieć komputerowa (ze względu na specyfikę bazy Firebird zalecane jest połączenie kablowe do sieci LAN, a nie Wifi)


Serwer bazy danych – komputer, na którym instalowana jest baza danych Firebird:

 • Komputer klasy PC umożliwiający zainstalowanie i eksploatację wskazanych systemów operacyjnych
 • Pamięć operacyjna minimum: 2 GB
 • Wolne miejsce na dysku twardym minimum: 5 GB
 • System operacyjny: Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows 2003/2008/2011/2012 Server


Serwer DMS – komputer, na którym instalowana jest Kancelaria Prawna Platinum (DMS serwer):

 • Komputer klasy PC umożliwiający zainstalowanie i eksploatację wskazanych systemów operacyjnych
 • Pamięć operacyjna minimum: 2 GB
 • Wolne miejsce na dysku twardym minimum: > 100 GB (w zależności od przewidywanej ilości przechowywanych dokumentów)
 • System operacyjny: Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows 2003/2008/2011/2012 Server

 

Uwaga!
Do poprawnego działania Kancelarii Prawnej Platinum po stronie serwera niezbędny jest Framework .NET 4.0. Podczas instalacji programu jest on pobierany z witryny internetowej (ok. 50MB), w przypadku braku dostępu do internetu instalacja .NET 4.0 musi być przeprowadzona ręcznie przed instalacją KP Platinum.

Serwer WWW - komputer, na którym instalowana jest Kancelaria Prawna Gold .Web (IIS serwer):

 • Wymagana wcześniejsza instalacja serwera WWW Microsoft IIS wersja 6 lub wyższa
 • Wolne miejsce na dysku twardym minimum: 500 MB

Wymagania minimalne:

 • Windows Vista Bussines/Vista Enterprise/Vista Ultimate/7/8/8.1/10 (zalecana mała liczba użytkowników - do ok. 10 podłączonych jednocześnie)
 • Pamięć operacyjna 2 GB
 • Stałe połączenie z internetem (ze stałym adresem IP) umożliwiające łączenie się z zewnątrz z programem; przepustowość łącza minimum: 512 kb/s (upload)

Wymagania optymalne:

 • Windows 2003/2008/2011/2012 Server (nieograniczona liczba jednocześnie podłączonych użytkowników)
 • Pamięć operacyjna od 2 do 4 GB w zależności od ilości jednocześnie obsługiwanych użytkowników i wielkości bazy danych
 • Stałe połączenie z internetem (ze stałym adresem IP) umożliwiające łączenie się z zewnątrz z programem; przepustowość łącza minimum: 1024 kb/s (upload)

 

Uwaga!
Do poprawnego działania Kancelarii Prawnej Gold WEB po stronie serwera niezbędny jest Framework .NET 4.0. Podczas instalacji KP.WEB jest on pobierany z witryny internetowej (ok. 50MB), w przypadku braku dostępu do internetu instalacja .NET 4.0 musi być przeprowadzona ręcznie przed instalacją KP Gold WEB.

Na każdym stanowisku z którego uruchamiany będzie KP Gold WEB konieczna jest instalacji w przeglądarce wtyczki Flash Player ActiveX.

Klient zobowiązuje się do przygotowania środowiska IT zgodnie ze specyfikacją dostawcy.