PDF icon Pobierz ulotkę » (plik do pobrania w formacie PDF)

 

Intuicyjna wyszukiwarka

Skorzystaj z zaawansowanych metod przeszukiwania zawartości i szybkiej wyszukiwarki podmiotów, osób i instytucji. W zasięgu ręki masz dostęp do treści i tytułów wpisów i ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Oszczędzaj czas!

 

Zaawansowane metody przeszukiwania zawartości.

Dzięki zaawansowanym opcjom przeszukiwania dokumentów otrzymasz listę dokumentów posortowaną według trafności wyszukiwania. Masz możliwość wyszukiwania wpisów i ogłoszeń, w których znajdują się wszelkie wzmianki o podmiotach i instytucjach nie podlegających wpisom do KRS, a także dotyczące osób fizycznych.

 • Wyszukiwanie dokumentów pod kątem wystąpienia określonej, unikalnej frazy lub pod kątem wystąpienia określonego ciągu znaków lub zdań. Uwzględniane są odmiany fleksyjne
 • Dodatkowe kryteria zawężania umożliwiają jeszcze bardziej precyzyjne dotarcie do poszukiwanych dokumentów

Czytelna prezentacja danych o podmiotach

Dotrzyj do kompletu aktualnych i historycznych danych o podmiocie. Informacje są prezentowane w przejrzystym formacie, co wpływa na efektywność pracy podczas analizy kontrahentów. Metryka podmiotu zawiera kluczowe, opublikowane w MSIG, informacje dot. podmiotu, zarówno aktualne jak i historyczne, prezentowane na wybrany dzień wpisu. Zweryfikujesz aktualne dane teleadresowe podmiotu. Sprawdzisz, czy na umowie podpisują się osoby do tego upoważnione

metryka 2

Oceń zmiany jakie zachodziły w danym podmiocie dzięki porównaniu wersji między poszczególnymi wpisami oraz sekcjami informacji.

 

 

 

 

 

 
 • Sprawdzisz, czy i kto jest jedynym akcjonariuszem oraz kto zasiada w radzie nadzorczej
 • Zbadasz historię powstania podmiotu
 • Zweryfikujesz, czy firma regularnie składa sprawozdania finansowe do KRS
 • Zbadasz kondycję finansową podmiotu
 • Uzyskasz informację o ewentualnej dacie uprawomocnienia się wyroku o wykreśleniu podmiotu z KRS
 
metryka 3

Wielopoziomowe śledzenie relacji biznesowych

Ścieżka powiązań to możliwość prześledzenia powiązań między konkretnie wskazanymi osobami lub podmiotami oraz poznania relacji łączących wybrane osoby lub podmioty. Funkcjonalność ułatwia odnalezienie trudnych do wyśledzenia relacji biznesowych, co zmniejsza ryzyko konfliktu interesów.

Ścieżka powiązań - graficzna wizualizacja powiązań kapitałowych i osobowych:

 • Widok w wersji graficznej oraz tabelarycznej . Możliwość swobodnego przełączania się między dwoma widokami.
 • Prezentacja ścieżki powiązań na wybrany przez użytkownika dzień z kalendarza
 • Okno z podstawowymi informacjami o podmiocie/osobie znajdującymi się na grafie ścieżki powiązań
 • Funkcje dodatkowe znajdujące się w widoku wersji graficznej ścieżki powiązań : możliwość ustawienia alertu, przejście do filtru ścieżki powiązań, wyświetlenie powiązań kapitałowo - osobowych, możliwość wyświetlenia metryki podmiotu

 

Personalizacja pracy z serwisem

Moja strefa to zbiór narzędzi personalizujących pracę z programem: dodawaj swoje notatki do dokumentów, zapisuj ważne dla Ciebie dokumenty, kataloguj i zarządzaj dokumentami.

 • Tworzenie podręcznych list dokumentów i metryk podmiotów, z możliwością wydruku ich zawartości Aktówka.
 • Tworzenie odesłań do wybranych w programie elementów :dokumentów, metryk podmiotów, list wynikowych – Ulubione
 • Sporządzanie notatek do dokumentów i metryk podmiotów – Notatki
 • Otrzymywanie powiadomień e-mail o określonych zmianach dla podmiotów - Alerty

 

 

 

 

 

Analiza kondycji finansowej kontrahenta

Dzięki oryginalnym ogłoszeniom z Monitora Polskiego B oraz raportom finansowo-handlowym InfoCredit, poznasz kondycję finansową kontrahenta.

Raporty zawierają:

• profil finansowy (wielkość sprzedaży, zysk/stratę, koszty działalności operacyjnej),
• wskaźniki finansowe (rentowność, płynność, zadłużenie, strukturę kapitałowo-majątkową),
• obraz firmy na tle branży,
• wielkość zatrudnienia,
• bilans oraz rachunek zysków i strat,
• informację o audytorze.

Dodatkowe funkcjonalności

Wybór funkcji i narzędzi usprawnia pracę z serwisem i sprawia, że jest on wygodnym i efektywnym narzędziem w codziennej pracy.

Wersja tekstowa dokumentu

Wszystkie dokumenty opublikowane w MSIG dostępne są zarówno w wersji PDF oraz wersji tekstowej. Dzięki temu masz możliwość:

 • przeszukiwania pełnotekstowego dokumentu
 • zapis dokumentu na dysku oraz dalszą pracę z dokumentem
 • wykonywanie innych operacji na dokumencie tj. dodawanie do ulubionych, dodawanie do aktówki, czy też dodawanie notatek.

 

Raport zbiorczy

Syntetczne zestawienie historycznych danych zawartych w metrykach podmiotów wraz z prezentacją zmian.

 

Wyszukiwarka REGON

Znajdziesz wszystkie podmioty wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki niej potwierdzisz dane mniejszych klientów lub podwykonawców.

Wyszukiwarka CEDiG

Podręczny link do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki w celu łatwego wyszukiwania wpisów przedsiębiorców.

 

Wyszukiwarka Instytucji

Ustalisz sądy i instytucje właściwe miejscowo dla wybranej lokalizacji. Sprawdzisz adres numer telefonu, stronę WWW czy numery kont bankowych.


Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Dane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych aktualizowanej na bieżąco w trybie on-line. Dzięki umieszczeniu jej w LEX IPG nie musisz korzystać z osobnej wyszukiwarki

Baza wiedzy IPG