Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Nie zawsze straty po klęskach żywiołowych firma może zaliczyć do kosztów podatkowych
Występujące w ostatnim czasie warunki pogodowe mają też wpływ na rozliczenia podatkowe dokonywane przez polskich przedsiębiorców. Część z nich bowiem musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy straty, jakie ponieśli w związku z upałami lub gwałtownymi burzami mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Analiza

W ostatnich latach wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT) stały się zmorą polskiego fiskusa. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale wszystkich państw Unii Europejskiej.

Komentarz eksperta | Jabłoński Mariusz

W ustawie o podatku od towarów i usług wśród zwolnień przedmiotowych odnaleźć można również takie, które powszechnie określane są jako usługi finansowe. W ramach poszczególnych usług, które zostały wymienione w ustawie, zwolnieniem objęto również usługi pośrednictwa, które dotyczą zwolnionych z VAT. Ustawa jednak nie definiuje pojęcia pośrednictwa.


Komentarz praktyczny
| Jurek Marek, Liżewski Sławomir, Niedźwiedzka Małgorzata

Podatnicy świadczący roboty budowlane mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas ich przychody są opodatkowane preferencyjną stawką podatku. Ponieważ jednak przepisy dotyczące ryczałtu nie definiują pojęcia robót budowlanych, w praktyce trudno ustalić, czy dany rodzaj działalności może być opodatkowany ryczałtem.

Co do zasady, od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy mają status małego podatnika, płacą podatek dochodowy według nowej preferencyjnej stawki 15%. Stawka ta jest stosowana zarówno przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku. Niestety okazuje się, że z preferencji tej w trakcie bieżącego roku nie mogą jeszcze skorzystać podatnicy, którzy w odniesieniu do bieżącego roku wybiorą uproszczoną metodę opłacania zaliczek na podatek CIT.