Komentarz praktyczny | Pogoński Mariusz

Podzielona płatność to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Choć jego stosowanie ma być dobrowolne, plany te od samego początku budzą niepokój podatników. Projekt ustawy nowelizującej przepisy o VAT oprócz zmian w już obowiązujących przepisach przewiduje także wprowadzenie ich nowego bloku w rozdziale 1a w art. 108a-108e u.p.t.u.

Komentarz praktyczny | Liżewski Sławomir


Pakiet projektowanych ustaw pod zbiorczą nazwą Konstytucja dla biznesu wprowadza szereg zmian w zakresie prowadzenia małych i średnich firm. Ich celem ma być uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju – także dla międzynarodowych firm.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Nie zawsze straty po klęskach żywiołowych firma może zaliczyć do kosztów podatkowych
Występujące w ostatnim czasie warunki pogodowe mają też wpływ na rozliczenia podatkowe dokonywane przez polskich przedsiębiorców. Część z nich bowiem musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy straty, jakie ponieśli w związku z upałami lub gwałtownymi burzami mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Analiza

W ostatnich latach wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT) stały się zmorą polskiego fiskusa. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale wszystkich państw Unii Europejskiej.

Komentarz eksperta | Jabłoński Mariusz

W ustawie o podatku od towarów i usług wśród zwolnień przedmiotowych odnaleźć można również takie, które powszechnie określane są jako usługi finansowe. W ramach poszczególnych usług, które zostały wymienione w ustawie, zwolnieniem objęto również usługi pośrednictwa, które dotyczą zwolnionych z VAT. Ustawa jednak nie definiuje pojęcia pośrednictwa.