Analiza problemów

W ramach analiz znajdziesz obszerne omówienie konkretnego tematów z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
w postaci zebranych w jednym miejscu dokumentów:
- komentarzy ekspertów
- przepisów prawnych
- odpowiedzi ekspertów
- wyjaśnień organów skarbowych.

Znajdziesz w niej również propozycje rozwiązania danego problemu na konkretnych przykładach.

-
Wzory dokumentów

Program zawiera bogaty zbiór praktycznych dokumentów, dzięki którym usprawnisz pracę i ułatwisz przygotowywanie dokumentacji.

To gotowe do wykorzystania wzory pism, umów, deklaracji i formularzy podatkowych w wersji:
- do przejrzenia (plik PDF)
- do wypełnienia (plik DOC)
- do obliczeń (plik xls)

Także formularze GUS, ZUS, KRS i wiele innych. Ponadto program umożliwia wysyłanie e-deklaracji.

-

Wzorcowy plan kont to podstawa działania każdego działu księgowego. Umożliwia on zaksięgowanie każdej operacji gospodarczej oraz prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych na koniec roku.

Zamieszczony plan kont to:
- opis wszystkich kont wraz z typowymi zapisami po stronie Wn i Ma,
- powiązanie kont z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- przykłady zastosowania każdego konta w praktyce - liczne komentarze praktyczne i odpowiedzi na pytania, w których każda operacja księgowa oparta jest na naszym planie kont,
- łatwa nawigacja - możliwość szybkiego przejścia do planu kont z każdego dokumentu, w którym powołane jest interesujące nas konto.

-
Ważne terminy

Korzystając z Vademecum Głównego Księgowego nie zapomnisz o żadnym ważnym terminie.

Przypomnimy Ci również o zmianach w przepisach prawa oraz zbliżających się ważnych datach.

W kalendarium znajdziesz wszystkie istotne w Twojej pracy terminy, powiadomienia o przepisach tracących moc oraz wchodzących w życie.

-
Couldn't create the required cache dir: /var/www/www.produkty.lex.pl/media/nextend/cache/js/n1516401900/ Please make sure that the folder writeable by PHP!155