Zmiany w LEX Edytor 3.2.1

  • Wyeliminowano konieczność podwójnego konfigurowania opcji wydruku.

Najważniejsze zmiany w LEX Edytor 3.2.0

Wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji LEX Edytor. Mechanizm funkcjonuje z poziomu dowolnego dokumentu otwartego w MS Word.

  • Wprowadzono nowy mechanizm aktualizowania aplikacji LEX Edytor w MS Word, wymuszający przeprowadzenie tej operacji po stronie użytkownika systemu.
  • Dodano wewnętrzny mechanizm, informujący użytkowników o zmianach wprowadzanych w danej aktualizacji LEX Edytora.
  • Dodano nowe przykłady do funkcji Prawnicze błędy językowe (620 przypadków).
  • Wprowadzono zmiany w mechanizmie nakładania linków na dokument użytkownika. W przypadku wystąpienia błędu (błąd w dokumencie lub utrata połączenia z siecią Internet) system nie przerywa procesu i nakłada powiązania do jednostek, dla których linkowanie zakończyło się sukcesem.

Najważniejsze zmiany LEX Edytor wersja 3.1.2 

  • Dostosowanie aplikacji do zmian w MS Word 2016 oraz rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości wywołania okna logowania.

Wprowadzenie obsługi sygnatur niejednoznacznych

W przypadku pracy z sygnaturami orzeczeń sądowych, użytkownik LEX Edytora może natrafić na tzw. sygnatury niejednoznaczne. Są to sygnatury które występują w więcej niż w jednym dokumencie np. sygnatura  I ACa 253/13 występuje w 4 sądach w Polsce. Jeżeli natrafimy na powyższą sytuację to LEX Edytor wykryję sygnaturę niejednoczoną i umożliwi użytkownikowi wskazanie konkretnego dokumentu do którego zostanie zbudowane powiązanie w systemie LEX.