Z przyjemnością informujemy, że w programie dostępne są już artykuły opublikowane w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych w latach 2009-2017.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

  • 47.117 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
  • 40.155 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

  • 45.852 artykuły i inne materiały pochodzące z czasopism prawniczych, w tym:
  • 38.898 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

  • 45.424 artykuły i inne materiały pochodzące z czasopism prawniczych, w tym:
  • 38.505 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

  • 45.077 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
  • 38.253 teksty w formacie PDF — dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.