Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa budowlanego, w szczególności w problematyce uprawnień budowlanych. Opiniodawca książki autorstwa: Zbigniewa Dzierżewicza i Rudolfa Mokrosza pt.: „Uprawnienia budowlane wynikające z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych w latach 1928-2003”. Autorka opracowania: „Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2004 r.”, Inżynier budownictwa nr 2 z 2005 r.

LEX. Twoje idealne miejsce pracy

LEX to jedyne tak, bezpieczne, kompletne i aktualne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących szerokiej informacji prawnej. Stanowi połączenie najwyższej jakości i wiarygodności wydawnictwa Wolters Kluwer, starannie opracowanych treści oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomocnych w korzystaniu z potężnej bazy wiedzy.

Linia produktów LEX to szeroki wybór serwisów informacji prawnej dostosowanych do potrzeb i wymagań profesjonalistów z różnych dziedzin.