Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - co skontroluje PIP


Od stycznia br. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może kontrolować, czy wypłacanie wynagrodzenia zleceniobiorcom jest zgodne z wysokością wynikającą z minimalnej stawki godzinowej, przewidzianego przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z zapowiedziami ministra, pierwsze kontrole miały mieć charakter instruktażowy.

Minęło już kilka miesięcy od czasu obowiązywania nowych regulacji. Dodatkowe uprawnienia kontrole dla PIP przewidują nakładanie kar na podmioty, które nie stosują się do aktualnych przepisów.

Sprawdź, jaki jest zakres kontroli i jak ustrzec się przed konsekwencjami.

 

  E-poradnik

Poradnik przedsiębiorcy po zmianach w prawie
na przełomie 2016/2017 r.


Początek roku to dla każdego przedsiębiorcy czas wyzwań. Zmieniające się otoczenie prawne powoduje, że trudno odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów. W poradniku prezentujemy wybrane regulacje prawne, które wejdą w życie już na przełomie roku w zakresie prawa pracy oraz podatków.

W poradniku omawiamy również najnowsze zmiany w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości a także regulacji dotyczących ochrony środowiska i zamówień publicznych. Prowadzisz firmę?

Sprawdź, jakie zmiany czekają Cię na przełomie roku.