LEX Aplikant Optimum/Premium - Lista komentarzy

 1. Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 kwietnia 2017 r., inne wydania (21)
 2. Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 marca 2017 r., inne wydania (31)
 3. Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 marca 2017 r., inne wydania (31)
 4. Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki, wyd. II. WKP 2017, stan prawny : 1 marca 2017 r., inne wydania (1)
 5. Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r., inne wydania (1)
 6. Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.
 7. Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.
 8. Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 5 grudnia 2016 r., inne wydania (23)
 9. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd. V. WK 2017, stan prawny : 1 grudnia 2016 r., inne wydania (4)
 10. Antolak-Szymanski Katarzyna, Piaskowska Olga Maria, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. WK 2017, stan prawny : 9 listopada 2016 r.
 11. Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 6 października 2016 r., inne wydania (12)
 12. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 20 września 2016 r.
 13. Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r., inne wydania (3)
 14. Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r.
 15. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r., inne wydania (3)
 16. Stawicki Aleksander (red.), Stawicki Edward (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r., inne wydania (1)
 17.  Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 czerwca 2016 r.
 18. Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 23 maja 2016 r., inne wydania (4)
 19. Oleszko Aleksander, Prawo o notariacie. Komentarz. Tom 1. Ustrój notariatu. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r.
 20. Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r., inne wydania (1)
 21. Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI. WK 2016, stan prawny : 2 kwietnia 2016 r., inne wydania (5)
 22. Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 kwietnia 2016 r.
 23. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 25 marca 2016 r., inne wydania (1)
 24. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 15 marca 2016 r., inne wydania (4)
 25. Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. WK 2016, stan prawny : 10 marca 2016 r.
 26. Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV. WK 2016, stan prawny : 13 lutego 2016 r., inne wydania (1)
 27. Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 2 stycznia 2016 r., inne wydania (2)
 28. Świecki Dariusz, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r., inne wydania (2)
 29. Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz .WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r.
 30. Sieradzka Małgorzata (red.), Zdyb Marian (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r., inne wydania (1)
 31. Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 17 grudnia 2015 r.
 32. Manowska Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r., inne wydania (2)
 33. Bończak-Kucharczyk Ewa, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r.
 34. Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 15 listopada 2015 r., inne wydania (2)
 35. Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 października 2015 r.
 36. Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r., inne wydania (5)
 37. Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r., inne wydania (2)
 38. Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r.
 39. Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II. LEX 2015, stan prawny : 1 września 2015 r., inne wydania (1)
 40. Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 12 sierpnia 2015 r., inne wydania (2)
 41. Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.
 42. Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r., inne wydania (5)
 43. Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.
 44. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, wyd. IV. LEX 2015, stan prawny : 15 czerwca 2015 r., inne wydania (3)
 45. Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V. WK 2015, stan prawny : 22 maja 2015 r., inne wydania (4)
 46. Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r., inne wydania (13)
 47. Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r., inne wydania (9)
 48. Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 stycznia 2015 r.
 49. Oleszko Aleksander, Akty notarialne. Komentarz, wyd. II. WK 2015, stan prawny : 1 grudnia 2014 r.
 50. Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2015, stan prawny : 31 października 2014 r.
 51. Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI. LEX 2014, stan prawny : 19 października 2014 r., inne wydania (4)
 52. Gersdorf Małgorzata Maria, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 9 października 2014 r., inne wydania (2)
 53. Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 października 2014 r., inne wydania (5)
 54. Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 19 września 2014 r.
 55. Antonów Kamil (red.), Jabłoński Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.
 56. Haczkowska Monika (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.
 57. Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 10 września 2014 r.
 58. Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 września 2014 r., inne wydania (9)
 59. Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 września 2014 r., inne wydania (1)
 60. Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 sierpnia 2014 r.
 61. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r., inne wydania (1)
 62. Piaskowska Olga Maria, Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r.
 63. Marciniak Andrzej, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 czerwca 2014 r., inne wydania (4)
 64. Sroka Tomasz, Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. LEX 2014, stan prawny : 26 maja 2014 r.
 65. Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r., inne wydania (1)
 66. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r., inne wydania (1)
 67. Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r.
 68. Kwapisz-Krygel Krystyna, Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 kwietnia 2014 r., inne wydania (2)
 69. Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. V. LexisNexis 2014, stan prawny : 25 marca 2014 r., inne wydania (4)
 70. Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X. LexisNexis 2014, stan prawny : 18 lutego 2014 r., inne wydania (7)
 71. Buczyński Krzysztof i in., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 lutego 2014 r.
 72. Plesnarowicz-Durska Ewa, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 2 stycznia 2014 r.
 73. Dębska Monika, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 22 listopada 2013 r.
 74. Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 października 2013 r.
 75. Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV. LEX 2013, stan prawny : 19 lipca 2013 r., inne wydania (2)
 76. Górski Antoni (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 30 czerwca 2013 r.
 77. Durzyńska Magdalena i in., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 15 czerwca 2013 r.
 78. Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 czerwca 2013 r.
 79. Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII. LexisNexis 2013, stan prawny : 1 maja 2013 r., inne wydania (6)
 80. Du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2013, stan prawny : 11 marca 2013 r., inne wydania (5)
 81. Zawistowski Dariusz, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r., inne wydania (1)
 82. Skrzydło Wiesław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r., inne wydania (1)
 83. Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r., inne wydania (2)
 84. Lang Jacek (red.), Stefańska Ewa (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 lutego 2013 r.
 85. Grzegorczyk Tomasz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 stycznia 2013 r., inne wydania (1)
 86. Ważny Andrzej (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. LexisNexis 2012, stan prawny : 1 listopada 2012 r.
 87. Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. III. LEX 2013, stan prawny : 30 września 2012 r., inne wydania (1)
 88. Świeczkowski Jarosław (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 21 września 2012 r.
 89. Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV. LEX 2012, stan prawny : 31 lipca 2012 r., inne wydania (2)
 90. Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. WKP 2012, stan prawny : 1 lipca 2012 r.
 91. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 czerwca 2012 r., inne wydania (1)
 92. Gołaczyński Jacek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 3 maja 2012 r.
 93. Kardas Piotr, Łabuda Grzegorz, Razowski Tomasz, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 kwietnia 2012 r., inne wydania (1)
 94. Miąsik Dawid (red.), Półtorak Nina (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.
 95. Kowalik-Bańczyk Krystyna (red.), Szwarc-Kuczer Monika (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.
 96. Kornobis-Romanowska Dagmara (red.), Łacny Justyna (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.
 97. Kwapisz Krystyna, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. LexisNexis 2011, stan prawny : 23 lipca 2011 r.
 98. Suski Paweł, Komentarz do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV. LexisNexis 2011, stan prawny : 1 lipca 2011 r., inne wydania (3)
 99. Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V. LEX 2011, stan prawny : 30 kwietnia 2011 r., inne wydania (1)
 100. Heropolitańska Izabela, Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe, [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. LEX 2011, stan prawny : 20 kwietnia 2011 r.
 101. Jakubecki Andrzej, Zedler Feliks, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III. LEX 2011, stan prawny : 1 października 2010 r., inne wydania (1)
 102. Herzog Aleksander, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o prokuraturze, [w:] Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz. LexisNexis 2010, stan prawny : 15 czerwca 2010 r.
 103. Bieżuński Paweł, Radcowie prawni. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LEX/el. 2009, stan prawny : 24 września 2009 r.