LEX Aplikant Optimum/ Premium – lista komentarzy dostępnych w programie

 

Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r., inne wydania (20)

Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.

Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 grudnia 2016 r ., inne wydania (30)

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 grudnia 2016 r ., inne wydania (30)

Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 5 grudnia 2016 r ., inne wydania (23)

Antolak-Szymanski Katarzyna, Piaskowska Olga Maria, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. WK 2017, stan prawny : 9 listopada 2016 r.

Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 6 października 2016 r ., inne wydania (12)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 20 września 2016 r.

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2016, stan prawny : 2 września 2016 r.

Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (3)

Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r.

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (3)

Stawicki Aleksander (red.), Stawicki Edward (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 czerwca 2016 r.

Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 23 maja 2016 r ., inne wydania (4)

Oleszko Aleksander, Prawo o notariacie. Komentarz. Tom 1. Ustrój notariatu. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r.

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r ., inne wydania (1)

Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI. WK 2016, stan prawny : 2 kwietnia 2016 r ., inne wydania (5)

Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 kwietnia 2016 r.

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 25 marca 2016 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 15 marca 2016 r ., inne wydania (4)

Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. WK 2016, stan prawny : 10 marca 2016 r.

Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV. WK 2016, stan prawny : 13 lutego 2016 r ., inne wydania (1)

Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 2 stycznia 2016 r ., inne wydania (2)

Świecki Dariusz, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r ., inne wydania (2)

Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r.

Sieradzka Małgorzata (red.), Zdyb Marian (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r ., inne wydania (1)

Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 17 grudnia 2015 r.

Manowska Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r ., inne wydania (2)

Bończak-Kucharczyk Ewa, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r.

Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 15 listopada 2015 r ., inne wydania (2)

Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 października 2015 r.

Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (5)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (2)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r.

Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II. LEX 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (1)

Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 12 sierpnia 2015 r ., inne wydania (2)

Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.

Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r ., inne wydania (5)

Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, wyd. IV. LEX 2015, stan prawny : 15 czerwca 2015 r ., inne wydania (3)

Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V. WK 2015, stan prawny : 22 maja 2015 r ., inne wydania (4)

Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r ., inne wydania (13)

Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r ., inne wydania (12)

Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 stycznia 2015 r.

Oleszko Aleksander, Akty notarialne. Komentarz, wyd. II. WK 2015, stan prawny : 1 grudnia 2014 r.

Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2015, stan prawny : 31 października 2014 r.

Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI. LEX 2014, stan prawny : 19 października 2014 r ., inne wydania (4)

Gersdorf Małgorzata Maria, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 9 października 2014 r ., inne wydania (2)

Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 października 2014 r ., inne wydania (5)

Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 19 września 2014 r.

Antonów Kamil (red.), Jabłoński Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.

Haczkowska Monika (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.

Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 10 września 2014 r.

Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 września 2014 r ., inne wydania (9)

Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 września 2014 r ., inne wydania (1)

Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 sierpnia 2014 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r ., inne wydania (1)

Piaskowska Olga Maria, Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r.

Marciniak Andrzej, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 czerwca 2014 r ., inne wydania (4)

Sroka Tomasz, Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. LEX 2014, stan prawny : 26 maja 2014 r.

Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r ., inne wydania (1)

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r ., inne wydania (1)

Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r.

Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 18 kwietnia 2014 r ., inne wydania (1)

Kwapisz-Krygel Krystyna, Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 kwietnia 2014 r ., inne wydania (2)

Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. V. LexisNexis 2014, stan prawny : 25 marca 2014 r ., inne wydania (4)

Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X. LexisNexis 2014, stan prawny : 18 lutego 2014 r ., inne wydania (7)

Buczyński Krzysztof i in., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 lutego 2014 r.

Plesnarowicz-Durska Ewa, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 2 stycznia 2014 r.

Dębska Monika, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 22 listopada 2013 r.

Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 października 2013 r.

Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV. LEX 2013, stan prawny : 19 lipca 2013 r ., inne wydania (2)

Górski Antoni (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 30 czerwca 2013 r.

Durzyńska Magdalena i in., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 15 czerwca 2013 r.

Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 czerwca 2013 r.

Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII. LexisNexis 2013, stan prawny : 1 maja 2013 r ., inne wydania (6)

Du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2013, stan prawny : 11 marca 2013 r ., inne wydania (5)

Zawistowski Dariusz, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (1)

Skrzydło Wiesław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (1)

Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (2)

Lang Jacek (red.), Stefańska Ewa (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 lutego 2013 r.

Grzegorczyk Tomasz Henryk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 stycznia 2013 r ., inne wydania (1)

Ważny Andrzej (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. LexisNexis 2012, stan prawny : 1 listopada 2012 r.

Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. III. LEX 2013, stan prawny : 30 września 2012 r ., inne wydania (1)

Świeczkowski Jarosław (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 21 września 2012 r.

Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV. LEX 2012, stan prawny : 31 lipca 2012 r ., inne wydania (2)

Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. WKP 2012, stan prawny : 1 lipca 2012 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 czerwca 2012 r ., inne wydania (1)

Gołaczyński Jacek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 3 maja 2012 r.

Kardas Piotr, Łabuda Grzegorz, Razowski Tomasz, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 kwietnia 2012 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd. IV. LexisNexis 2012, stan prawny : 1 lutego 2012 r ., inne wydania (3)

Miąsik Dawid (red.), Półtorak Nina (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kowalik-Bańczyk Krystyna (red.), Szwarc-Kuczer Monika (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kornobis-Romanowska Dagmara (red.), Łacny Justyna (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kwapisz Krystyna, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. LexisNexis 2011, stan prawny : 23 lipca 2011 r.

Suski Paweł, Komentarz do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV. LexisNexis 2011, stan prawny : 1 lipca 2011 r ., inne wydania (3)

Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V. LEX 2011, stan prawny : 30 kwietnia 2011 r ., inne wydania (1)

Heropolitańska Izabela, Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe, [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. LEX 2011, stan prawny : 20 kwietnia 2011 r.

Jakubecki Andrzej, Zedler Feliks, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III. LEX 2011, stan prawny : 1 października 2010 r ., inne wydania (1)

Herzog Aleksander, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o prokuraturze, [w:] Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz. LexisNexis 2010, stan prawny : 15 czerwca 2010 r.

 

Bieżuński Paweł, Radcowie prawni. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LEX/el. 2009, stan prawny : 24 września 2009 r.

Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r., inne wydania (20)

Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.

Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2017, stan prawny : 1 stycznia 2017 r.

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 grudnia 2016 r ., inne wydania (30)

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el. 2017, stan prawny : 31 grudnia 2016 r ., inne wydania (30)

Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 5 grudnia 2016 r ., inne wydania (23)

Antolak-Szymanski Katarzyna, Piaskowska Olga Maria, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. WK 2017, stan prawny : 9 listopada 2016 r.

Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego. LEX/el. 2016, stan prawny : 6 października 2016 r ., inne wydania (12)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 20 września 2016 r.

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. LEX/el. 2016, stan prawny : 2 września 2016 r.

Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (3)

Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r.

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (3)

Stawicki Aleksander (red.), Stawicki Edward (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 sierpnia 2016 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 1 czerwca 2016 r.

Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 23 maja 2016 r ., inne wydania (4)

Oleszko Aleksander, Prawo o notariacie. Komentarz. Tom 1. Ustrój notariatu. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r.

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 maja 2016 r ., inne wydania (1)

Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI. WK 2016, stan prawny : 2 kwietnia 2016 r ., inne wydania (5)

Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 kwietnia 2016 r.

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 25 marca 2016 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V. WK 2016, stan prawny : 15 marca 2016 r ., inne wydania (4)

Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. WK 2016, stan prawny : 10 marca 2016 r.

Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV. WK 2016, stan prawny : 13 lutego 2016 r ., inne wydania (1)

Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 2 stycznia 2016 r ., inne wydania (2)

Świecki Dariusz, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r ., inne wydania (2)

Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r.

Sieradzka Małgorzata (red.), Zdyb Marian (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II. WK 2016, stan prawny : 1 stycznia 2016 r ., inne wydania (1)

Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 17 grudnia 2015 r.

Manowska Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r ., inne wydania (2)

Bończak-Kucharczyk Ewa, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 1 grudnia 2015 r.

Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016, stan prawny : 15 listopada 2015 r ., inne wydania (2)

Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz. WK 2016, stan prawny : 1 października 2015 r.

Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (5)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (2)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 1 września 2015 r.

Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II. LEX 2015, stan prawny : 1 września 2015 r ., inne wydania (1)

Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III. WK 2015, stan prawny : 12 sierpnia 2015 r ., inne wydania (2)

Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.

Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VII. WK 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r ., inne wydania (5)

Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 lipca 2015 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, wyd. IV. LEX 2015, stan prawny : 15 czerwca 2015 r ., inne wydania (3)

Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V. WK 2015, stan prawny : 22 maja 2015 r ., inne wydania (4)

Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r ., inne wydania (13)

Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego. LEX/el. 2015, stan prawny : 7 maja 2015 r ., inne wydania (12)

Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX 2015, stan prawny : 1 stycznia 2015 r.

Oleszko Aleksander, Akty notarialne. Komentarz, wyd. II. WK 2015, stan prawny : 1 grudnia 2014 r.

Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2015, stan prawny : 31 października 2014 r.

Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI. LEX 2014, stan prawny : 19 października 2014 r ., inne wydania (4)

Gersdorf Małgorzata Maria, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 9 października 2014 r ., inne wydania (2)

Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 października 2014 r ., inne wydania (5)

Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 19 września 2014 r.

Antonów Kamil (red.), Jabłoński Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.

Haczkowska Monika (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 września 2014 r.

Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 10 września 2014 r.

Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 września 2014 r ., inne wydania (9)

Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 września 2014 r ., inne wydania (1)

Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 sierpnia 2014 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r ., inne wydania (1)

Piaskowska Olga Maria, Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014, stan prawny : 1 sierpnia 2014 r.

Marciniak Andrzej, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 czerwca 2014 r ., inne wydania (4)

Sroka Tomasz, Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. LEX 2014, stan prawny : 26 maja 2014 r.

Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r ., inne wydania (1)

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r ., inne wydania (1)

Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 maja 2014 r.

Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II. LEX 2014, stan prawny : 18 kwietnia 2014 r ., inne wydania (1)

Kwapisz-Krygel Krystyna, Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014, stan prawny : 1 kwietnia 2014 r ., inne wydania (2)

Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. V. LexisNexis 2014, stan prawny : 25 marca 2014 r ., inne wydania (4)

Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X. LexisNexis 2014, stan prawny : 18 lutego 2014 r ., inne wydania (7)

Buczyński Krzysztof i in., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 15 lutego 2014 r.

Plesnarowicz-Durska Ewa, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. LexisNexis 2014, stan prawny : 2 stycznia 2014 r.

Dębska Monika, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 22 listopada 2013 r.

Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz. LEX 2014, stan prawny : 1 października 2013 r.

Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV. LEX 2013, stan prawny : 19 lipca 2013 r ., inne wydania (2)

Górski Antoni (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 30 czerwca 2013 r.

Durzyńska Magdalena i in., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny : 15 czerwca 2013 r.

Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 czerwca 2013 r.

Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII. LexisNexis 2013, stan prawny : 1 maja 2013 r ., inne wydania (6)

Du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2013, stan prawny : 11 marca 2013 r ., inne wydania (5)

Zawistowski Dariusz, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (1)

Skrzydło Wiesław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (1)

Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 marca 2013 r ., inne wydania (2)

Lang Jacek (red.), Stefańska Ewa (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LEX 2013, stan prawny : 1 lutego 2013 r.

Grzegorczyk Tomasz Henryk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II. LEX 2013, stan prawny : 1 stycznia 2013 r ., inne wydania (1)

Ważny Andrzej (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. LexisNexis 2012, stan prawny : 1 listopada 2012 r.

Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. III. LEX 2013, stan prawny : 30 września 2012 r ., inne wydania (1)

Świeczkowski Jarosław (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 21 września 2012 r.

Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV. LEX 2012, stan prawny : 31 lipca 2012 r ., inne wydania (2)

Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. WKP 2012, stan prawny : 1 lipca 2012 r.

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 czerwca 2012 r ., inne wydania (1)

Gołaczyński Jacek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. LEX 2012, stan prawny : 3 maja 2012 r.

Kardas Piotr, Łabuda Grzegorz, Razowski Tomasz, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II. WKP 2012, stan prawny : 1 kwietnia 2012 r ., inne wydania (1)

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd. IV. LexisNexis 2012, stan prawny : 1 lutego 2012 r ., inne wydania (3)

Miąsik Dawid (red.), Półtorak Nina (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kowalik-Bańczyk Krystyna (red.), Szwarc-Kuczer Monika (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kornobis-Romanowska Dagmara (red.), Łacny Justyna (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). WKP 2012, stan prawny : 1 stycznia 2012 r.

Kwapisz Krystyna, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. LexisNexis 2011, stan prawny : 23 lipca 2011 r.

Suski Paweł, Komentarz do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV. LexisNexis 2011, stan prawny : 1 lipca 2011 r ., inne wydania (3)

Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V. LEX 2011, stan prawny : 30 kwietnia 2011 r ., inne wydania (1)

Heropolitańska Izabela, Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe, [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. LEX 2011, stan prawny : 20 kwietnia 2011 r.

Jakubecki Andrzej, Zedler Feliks, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III. LEX 2011, stan prawny : 1 października 2010 r ., inne wydania (1)

Herzog Aleksander, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o prokuraturze, [w:] Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz. LexisNexis 2010, stan prawny : 15 czerwca 2010 r.

Bieżuński Paweł, Radcowie prawni. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LEX/el. 2009, stan prawny : 24 września 2009 r.