LEX Aplikant Premium - Lista podręczników z kazusami

Manowska Małgorzata, Postępowanie cywilne. Kazusy. WK 2016

Borkowski Grzegorz (red.), Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo. WK 2016

Mielcarek Paulina, Stec Agnieszka, Uryga Kinga, Akta administracyjne dla aplikantów. WK 2015

Kuczyńska Hanna, Mierzwińska-Lorencka Joanna, Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów. WK 2015

Iwaniec Jakub Maciej, Młodawska-Piaseczna Małgorzata, Wielgolewska Anna, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów. Aplikacje prawnicze. WK 2015

Mróz Teresa, Zając Agata, Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy. LexisNexis 2014

Manowska Małgorzata, Postępowanie cywilne. Kazusy. LexisNexis 2014

Kocemba Karolina, Akta cywilne dla aplikantów. Aplikacje prawnicze. LexisNexis 2013

Błoński Michał, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów. LEX 2014

Figiel Eliza, Mierzwińska-Lorencka Joanna, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów. LEX 2013

Bugajna-Sporczyk Dorota, Kodeks spółek handlowych. Kazusy. LexisNexis 2012

Korcyl-Wolska Marianna, Prawo karne procesowe. Kazusy z rozwiązaniami. WKP 2012

Bodio Joanna i in., Postępowanie cywilne. Kazusy, testy, wzory. LexisNexis 2012

Biłgorajski Artur, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, pytania i kazusy. LEX 2013

Bigda-Pogońska Monika, Prawo administracyjne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. LEX 2013

Janowska Katarzyna, Szczurowski Tomasz, Prawo cywilne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. LEX 2013

Janowska Katarzyna, Masło Krzysztof, Prawo karne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. LEX 2013