LEX Administracja Skarbowa

Moduły

Do programu można dokupić moduły:

LEX Biblioteka Podatkowa - dostępny w postaci elektronicznej zbiór literatury podatkowej obejmującej ponad 180 tytułów książek wydanych po 2004 r. oraz czasopismo Przegląd Podatkowy.

LEX Komentarze - największy na polskim rynku zbiór komentarzy autorstwa wybitnych autorytetów środowiska prawnicze-go. LEX Komentarze są podzielone na cztery filary - prawo publiczne, prawo pracy, prawo cywilne i prawo karne, co daje możliwość dopasowania zawartości programu do swoich potrzeb i stworzenia optymalnego podstawowego narzędzia codziennej pracy.

LEX Monografie - najbogatsza na rynku elektroniczna biblioteka piśmiennictwa podzielona na cztery filary - prawo publiczne, prawo pracy, prawo cywilne i prawo karne. Najważniejsze cechy publikacji zawartych w LEX Monografie to szczegółowość analiz, praktyczne ujęcie i uznani autorzy.

LEX Czasopisma - to internetowa baza zawierająca artykuły, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w prawniczych publikacjach periodycznych wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców.

LEX Navigator Procedury Podatkowe - instytucje materialnego oraz procesowego prawa podatkowego krok po kroku, przedstawione w postaci interaktywnych diagramów opatrzonych komentarzem eksperckim oraz bogatym orzecznictwem i doktryną.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne - narzędzie prezentujące postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne krok po kroku, opisane i przedstawione w postaci interaktywnych diagramów wzbogaconych o komentarze ekspertów.

LEX Navigator Zamówienia Publiczne - zbiór interaktywnych diagramów, które przedstawiają krok po kroku przebieg postępowania ws. zamówień publicznych. Publikacja wskazuje na różne scenariusze procedur, w zależności od reakcji uczestników postępowania, zawiera eksperckie wskazówki do kluczowych kroków procedur oraz terminy do dokonania czynności.

LEX Informator Prawno Gospodarczy - publikacja zawierająca opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacje o wszystkich podmiotach podlegających przepisom KRS, wzbogacony o informacje finansowe oraz szereg funkcjonalności ułatwiających i przyspieszających pracę z danymi.

LEX Windykacje - unikatowa na rynku, kompleksowa baza najistotniejszych informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną.

LEX Zamówienia Publiczne - unikatowa na rynku, kompleksowa baza informacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Stanowi praktyczne narzędzie pracy dla specjalistów realizujących procedury zamówień publicznych w administracji rządowej, samorządowej i u wykonawców.

LEX Prawo Europejskie - publikacja, która przybliża prawo europejskie do polskich realiów pozwalając użytkownikowi programu poznać praktyczne jego skutki dla uczestników obrotu prawnego w Polsce.