LEX Administracja Skarbowa

 • LEX Administracja Skarbowa
  LEX Administracja Skarbowa
  Wszechstronne źródło aktualnej informacji prawnej dla wszystkich pracowników aparatu skarbowego.
 • Analizy zagadnień
  Analizy zagadnień
  Konkretne zagadnienia omówione z punktu widzenia teorii i praktyki, z określoną podstawą prawną i wyselekcjonowanym orzecznictwem.
 • Komentarze książkowe
  Komentarze książkowe
  Komentarze książkowe do wszystkich kluczowych aktów prawa podatkowego, celnego i dewizowego.
 • Komentarze praktyczne
  Komentarze praktyczne
  Opracowania autorskie prezentujące praktyczne aspekty zagadnienia.
 • Kalkulatory
  Kalkulatory
  Pozwalają obliczyć wysokość podatków i opłat, odsetek od zaległości, kosztów i odpisów.
 • Adreson
  Adreson
  Określone miejscowo właściwe instytucje Krajowej Administracji Skarbowej.

LEX Administracja Skarbowa

Program LEX Administracja Skarbowa jest produktem przeznaczonym dla wszystkich jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Izb Administracji Skarbowej, Urzędów Celno-Skarbowych oraz Urzędów Skarbowych).

Zawartość programu jest dobrana pod kątem zadań, jakie w codziennej pracy realizują pracownicy aparatu skarbowego. Praca z programem pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów i unikanie błędów w procesie stosowania złożonych i często niejasnych regulacji prawa daninowego.

 

Nowości w aktualizacji MARZEC 2017

Oddając aktualizację Marzec 2017,Informujemy, że do LEX Administracja Skarbowa dołączyliśmy następującą zawartość:Komentarze praktyczneM. Jamroży, Dywidendy otrzymywane w Polsce i wypłacane z PolskiW komentarzu zostaną przedstawione skutki opodatkowania dywidend otrzymywanych lub wypłacanych przez spółkę kapitałową będącą ...

Czytaj więcej �

Zapraszamy na portal www.LEX.pl