Pakiet Oświata w Administracji jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Finanse lub Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
oswiata-w-administracji

Zawiera niezbędne informacje związane z reformą oświaty potrzebne JST m.in.:

 

  • Pomaga w prawidłowym przeprowadzaniu postepowań konkursowych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
  • Pomaga w tworzeniu placówek, prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami oświatowymi.
  • Ułatwia udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom, przedszkolom i placówkom niepublicznym na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
  • Ułatwia organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
  • Usprawnia sprawowanie nadzoru i prowadzenie polityki kadrowej.
   Bezpłatny ebook

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego


Reforma oświaty całkowicie zmieniła dotychczas istniejący ustrój szkolny, wymuszając tym samym na samorządach dostosowanie obecnych sieci szkół do nowej struktury. Organy prowadzące mają czas do 31 marca 2017 r., aby zgodnie z nową regulacją prawną podjąć uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


W ebooku znajdą Państwo dwa obszerne fragmenty komentarzy praktycznych, które szczegółowo objaśniają powyższe zagadnienie oraz część harmonogramu wraz ze wzorem uchwały Rady Gminy w sprawi e dostosowania sieci szkół do nowej struktury.Autorzy


Andrzej Barański 
Radca prawny, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, praktyk w zakresie przygotowywania rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. Autor licznych publikacji, w tym m.in. kilku wydań „Komentarza do ustawy Karta Nauczyciela”.

Jan Chojnacki
Specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczący komisji ds. Awansu Zawodowego.Aktualności